Podrezanie Muriva - Michal Pečner

nedeľa, júl 21, 2024

Cenník

Cenník podrezávania muriva a služieb

 

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.    

comer E23 podrezanie podpilenie   podrezane-murivo-zemne   pila     

Ide o okamžité a 100% zastavenie vzlínajúcej vlhkosti, pretože sa stena prereže po celej jej hrúbke. Následne sa  špára prečistí od zostávajúcich nečistôt a vsunie sa polyetylénová izolácia.  Postupuje sa po úsekoch dlhých od 30 do 100 cm podľa súdržnosti muriva.Do prerezanej špáry sa  zatlčú  špeciálne stabilizačné kliny , ktoré zabránia poklesu (sadnutiu múru) . Kliny sú konštruované na únosnosť až 500kg/cm2 preto spoľahlivo každý znich unesie desiatky ton. Stabilizačné kliny sú od seba vzdialené cca. 20cm -30cm
Týmto spôsobom sa reže tehlové murivo , ypor, ytong, v niektorých prípadoch aj hlina alebo škvára. Rez prebieha medzi tehlami a píla vyberá starú pôvodnú maltu. Po takto vytvorenej špáre sa môže začať s vkladaním hydroizolácie PE fólie.Podrezávanie muriva takýmto spôsobom je účinné, šetrné, lacné a s doživotne pôsobiacim účinkom na odstránenie vlhkosti.
Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
 
Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, švárobetónové bloky
(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu)
 
  • Hrúbka muriva 15 cm   =   18€ bm*
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   36€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   54€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   72€ bm*
* bežný meter
 

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S DIAMANTOVÝM LANOM

podrezanie lanova pila

  kladka lanova pila  detail kladka lanova pila

 

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou , ale ide o časovo a finančne náročnejší úkon.
Ďaľším a hlavným rozdielom od rezania reťazovou pílou je , že diamantové lano musí byť chladené vodou.
Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou. Do vzniknutej špáry je vložená HDPE fólia a sú zatlčené stabilizačné kliny.
Výhodou tohoto spôsobu je rezanie v podstate v akejľkovek výške. ( Nie sme limitovaný špárou medzi tehlami )
  
Cena za rezanie diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tým sú náklady vyššie.
Napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly 
 
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   90€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   135€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   180€ bm*
  • Hrúbka muriva 80 cm   =   240€ bm*
  • Hrúbka muriva 95 cm = 285€ bm*
* bežný meter
 
 

IZOLÁCIA METÓDOU ZARAZENIA ANTIKÓROVÝCH PLECHOV POD MURIVO

 

Aj pri tomto spôsobe je účinnosť sanácie 100% a trvalá. Takýto spôsob izolácie sa používa pri stenách postavených z nabíjanej hliny,
s hlinených valkou alebo inak povedané s nepálenej tehly. Alebo ak je ako pojivo medzi tehlami použitá hlina namiesto malty.
Cena pri použití nerezových plechov je 220 Eur/m2

 

IZOLÁCIA POMOCOU CHEMICKEJ INJEKTÁŽE

 

Pri tomto spôsobe sanácie používame chemickú látku vytvárajúcu barieru proti vzlínajúcej vode. Na dopravenie injektážnej látky používame vysokotlakové čerpadlo a injektážne pakre, ktoré sa po  aplikácii uzatvoria a účinná látka nemá možnosť vytiecť a vstrebáva sa do muriva. Alebo vypĺňa trhliny a póry v murive. Záleží aká chemická látka sa použije a aký postup sa zvolí. 
Preto je cena veľmi individuálna a dá sa určiť až po obhliladke muriva.
 
 
 

Podrezanie domu - druhá šanca pre Váš dom