Podrezanie Muriva - Michal Pečner

piatok, september 29, 2023

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove