Podrezanie Muriva - Michal Pečner

piatok, september 17, 2021

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove