Podrezanie Muriva - Michal Pečner

sobota, január 16, 2021

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove