Podrezanie Muriva - Michal Pečner

sobota, jún 15, 2024

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove