Podrezanie Muriva - Michal Pečner

streda, máj 25, 2022

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove