Podrezanie Muriva - Michal Pečner

sobota, január 28, 2023

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove