Podrezanie Muriva - Michal Pečner

streda, apríl 21, 2021

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove