Podrezanie Muriva - Michal Pečner

štvrtok, jún 08, 2023

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove