Podrezanie Muriva - Michal Pečner

štvrtok, október 01, 2020

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove