Podrezanie Muriva - Michal Pečner

streda, máj 27, 2020

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove